Publicacions

Tot seguit teniu un inventari de les darreres publicacions de temàtica occitana o amb continguts de filologia occitana dutes a terme per professors i investigadors de la Càtedra d’Estudis Occitans o en què han participat aquests mateixos professors i investigadors.

 

2011

Llibres:

Aitor Carrera (2011a): L’occità. Gramàtica i diccionari bàsics (occità referencial i aranès).Lleida: Pagès Editors.

Josep Maria Domingo (ed.) (2011): Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. Barcelona: Museu d’Història de Barcelona-Ajuntament de Barcelona. 

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2010 [2011b]): «Occitània, un país que vol viure». Europa de les Nacions, 76, 5 p.

Aitor Carrera (2011c): «Cap a la recuperació i la restitució de la toponímia occitana. Els noms de lloc de Mèles (Alta Garona) a partir de les dades de l’enquesta de Sacaze». Dins: Emili Casanova, Lluís R. Valero (eds.) (2011): La toponomàstica de les illes del Mediterrani Occidental. València, l’Alguer: Denes, p. 93-115.

Aitor Carrera (2011d): «L’occità. Una altra llengua per redreçar». Lluc, 877, p. 48-51.

Aitor Carrera (2011e): «Un apòrt important ara coneishença dialectologica der aranés e deth gascon pirenenc orientau: es documents de Jusèp Sandaran». Dins: Angelica Rieger (ed.) (2011): L’Occitanie invitée de l’Euregio. Liège 1981 – Aix-la-Chapelle 2008: bilan et perspectives. Aquisgrà: Shaker Verlag, p. 671-681.

Jordi Suïls (2011): «Trilingual Education in the Aran Valley: Occitan, Catalan and Spanish». Dins: Trilingual Primary Education i Europe. Some developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language communities of the European Union. Fryske Akademy, p. 108-128.

 Albert Turull (2011): «Una caracterización de la toponimia pirenaica catalana». Dins: Andoni Sagarna, Joseba Lakarra, Patxi Salaberri (eds.) (2011): Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina / As luengas d’os Pirineus: passau y presén / Las lengas deus Pireneus: passat e present / Les llengües dels Pirineus: passat i present [Actes del XVI Congrés Internacional d’Euskaltzaindia, Pamplona, 2008]. Bilbao, Euskaltzaindia, 2011, p. 1073-1106 [edició en cd-rom; col. IKER, 26].

 

2010

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2010a): «Provèrbis meteorologics en occitan dera Val d’Aran. Arrepòrt sus era situacion actuau des donades sus eth gascon dera nauta arribèra de Garona». Dins: José Enrique Gargallo (coord.) (2010): Paremiología romance. Los refranes meteorológicos. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 155-171.

Aitor Carrera (2010b): «Eth passatge de [i] pretonic a [y] deuant d’ua consonanta labiau en occitan dera Val d’Aran e deth Bauartés. Es mots uvèrn, lume(n)dar e junverd». Dins: Pèir Còts (coord.) (2010): Miscellanèa en aumenatge a Melquíades Calzado de Castor “Damb eth còr aranés”. Arròs, Lleida: Institut d’Estudis Aranesi, Pagès Editors, p. 495-501.

Aitor Carrera (2010c): «Breu radiografia sociolingüística de l’occità a l’entrada del tercer mil·leni». Els Marges, 90, p. 16-39.

Aitor Carrera (2010d): «Era codificacion der occitan dera Val d’Aran. Problèmes e contradiccions en aranés actuau». Lingüistica Occitana, 10, p. 1-20.

José Enrique Gargallo, Aitor Carrera (2010): «Sobre els arrepervèris. Aproximació als refranys meteorològics del gascó pirinenc oriental: paral·lelismes, interferències i contrastos en el trifini de català, gascó i llenguadocià a partir del món de les parèmies». Dins: Imma Creus, Maite Puig, Joan Ramon Veny (eds.) (2010): Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I. Lleida: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM, p. 137-147.

Gemma Rigau, Jordi Suïls (2010): «Microvariation in Catalan and Occitan complementizers: the so-called expletive se». Catalan journal of linguistics, 9, p. 151-165.

Jordi Suïls (2010a): «Eth discors des pirenencs ena literatura pirenenca». Dins: Pèir Còts (coord.): (2010): Miscellanèa en aumenatge a Melquíades Calzado de Castro “Damb eth còr aranés”. Arròs, Lleida: Institut d’Estudis Aranesi, Pagès Editors, p. 559 – 566.

Jordi Suïls (2010b): «Aranés de referéncia e occitan referenciau. Eth besonh d’un modèl sople». Dins: L’aranés e l’occitan general, quatre estudis. Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 72-83.  

Jordi Suïls, Ramon Sistac, Gemma Rigau (2010): «Generalització i particularització en ribagorçà: alguns trets en relació amb el benasquès i l’occità». Dins: Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III. Barcelona: PAM, p. 325 – 340.

Albert Turull (2010): «Fenòmens precatalans i afinitats occitanes en la toponímia de l’Alt Pallars». Dins: Imma Creus, Maite Puig, Joan R. Veny (eds.) (2010): Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I. Lleida: PAM, p. 171-180.

 

2009

Llibres:

Josep Maria Domingo (ed.) (2009a): Jocs Florals de Barcelona en 1859. Edició facsímil, documents i testimonis. Barcelona: Punctum.

Lourdes Oliveras, Aitor Carrera (eds.) (2009): Caçaires de paraules ena Val d’Aran. Lleida: Pagès Editors. 

 

Opuscles:

Aitor Carrera (2009a): Elements bàsics de llengua occitana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 16 p.

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera ([2007] 2009b): «Una mica de dialectologia occitana. Els parlars de la Vall d’Aran en el marc del gascó pirinenc oriental». De Lingua Aragonensi, 3, p. 9-40.

Aitor Carrera (2009c): «Geolingüística aranesa: algunes mostres lexicals». Dins: Christian Camps (2009): Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle XXI. Péronnas: Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, p. 43-53.

Aitor Carrera (2009d): «Fets d’anivellament dialectal en una zona de frontera. El cas de l’occità de la Vall d’Aran». Dins: Johannes Kabatek, Claus D. Pusch (eds.) (2009): Variació, poliglòssia i estàndard / Variation, Polyglossie und Standardisierung (Biblioteca Catalana Germànica 7; Suplement a Zeitschrift für Katalanistik). Aquisgrà: Shaker, p. 103-125.

Josep Maria Domingo (2009b): «“Jocs Florals de Barcelona en 1859”. Modernització urbana i representació coŀlectiva». L’Avenç, 252, p. 32-44.

Josep Maria Domingo (2009c): «L’època del romanticisme». Dins: Albert Rossich (coord.) (2009): Panorama crític de la literatura catalana, IV [Enric Cassany (dir.): Segle XIX]. Barcelona: Vicens Vives, p. 29-131.

Isabel Grifoll (2009): «Sobre les traduccions occitana i catalana del Liber de Passione Christi et doloribues et plantibus Matris Ejus i el Planctus Mariae en vulgar». Dins: Christian Camps (2009): Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle XXI. Péronnas: Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, p. 219-231. 

Jordi Suïls ([2007] 2009a): «Termières lingüistiques e lingüistes ena termièra. Per ua gramatica entar aranés: a propòsit d’ua Gramatica aranesa recenta». De Lingua Aragonensi, 3, p. 87-109. 

Jordi Suïls (2009b): «Trilingual education in the Aran valley: Occitan, Catalan and Spanish». Dins Sieta de Vries (ed.) (2009): Llibre en preparació sobre contextos d’educació trilingüe, encara sense títol. Fryske Akademy.

Jordi Suïls (2009c): «Uèit poèmas d’Ausiàs March revirats a l’occitan». Dins: Vicent Martines (ed.) (2009): Ausiàs March, poeta universal. 8 poemes d’Ausiàs March traduïts a 25 llengües / Ausiàs March, a Universal Poet. 8 poems by Ausiàs March Translated into 25 Languages. València: Institució Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, p. 439 – 454. 

Jordi Suïls, Ramon Sistac, Gemma Rigau (2009): «Pour une étude intégrée des variétés romanes des Pyrénées: l’approche de G. Rohlfs à la lumière de nouvelles données». Dins: L’apport de Gerhard Rohlfs (1892-1986) à la connaissance des langues pyrénéennes: parentés, disparités.  29 p. [volum sense paginació]

 

2008

Llibres:

Aitor Carrera (2008a): Entre dues frontères. Estudis de lingüistica occitana. Lleida: Pagès Editors.

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2008b): «Joan Coromines i la toponímia aranesa». Dins: Antoni M. Badia i Margarit, Joan Solà (eds.) (2008): Joan Coromines, vida y obra. Madrid: Gredos, p. 186-222.

Aitor Carrera (2008c): «Domergue Sumien. La standardisation pluricentrique de l’occitan. Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie». Llengua i Ús. Revista tècnica de política lingüística, 42, p. 83-91.

Aitor Carrera (2008d): «L’aportació de la Comissió Lingüística en el projecte del traductor automàtic entre el català i l’occità». Llengua i Ús. Revista tècnica de política lingüística, 43, p. 61-68.

Aitor Carrera (2008e): «Joan Coromines e er aranés». Aran ath Dia, 28, p. 22-25.

Jordi Suïls (2008a): «Les dinàmiques lingüístiques a la frontera. Realitats locals i realitats administratives en els processos de minorització: Ribagorça i Aran a l’inici del segle XXI». IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu, 5, p. 429-454.

Jordi Suïls (2008b): «Les relacions interlingüístiques al Pirineu central en una perspectiva diacrònica. Aportacions des de la sintaxi». IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu, 6, p. 495-513.

Albert Turull (2008): «La Universitat de Lleida, centre de referència per a l’occità a Catalunya». Nabius, 5, p. 21-22.

Documents electrònics:

Aitor Carrera (2008f): Acòrds dera Comission Lingüistica deth traductor automatic catalan-occitan occitan-catalan. Document publicat al web del Grop de Lingüistica Occitana (164 p).

 

2007

Llibres :

Aitor Carrera (2007a): Gramatica aranesa. Lleida: Pagès Editors.

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2007b): «Un pregasconisme corominià. La diftongació de E davant de -LL- en l’occità de l’alta conca de la Garona». Dins: Emili Casanova, Xavier Terrado (eds.) (2007): Studia in honorem Joan Coromines. Lleida: Pagès Editors, p. 49-65.

Aitor Carrera (2007c): «Eras relacions transfrontalèras ara lutz deths hèts lingüistics. Eth exemple dera Val d’Aran e Comenge». Dins: Jean-Pierre Amalric (dir.) (2007): Cultures et solidarités dans les Pyrénées Centrales et Occidentales. 56e Congrès Régional de la Fédération Historique de Midi-Pyrénées. Tarbes 17, 18 et 19 Juin 2005. Tarba: Fédération Historique de Midi-Pyrénées, Société Académique des Hautes-Pyrénées, p. 323-347.

Aitor Carrera (2007d): «Onomàstica i dialectologia occitanes: alguns exemples aranesos». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 104-105, p. 111-119.

Aitor Carrera (2007e): «Jacme Taupiac. L’occitan escrich». Estudis Romànics, XXIX, p. 475-483.

Jordi Suïls (2007a): «Frontières politiques et attitudes linguistiques: occitan en Catalogne espagnole et catalan en Aragon». Dins: Variable territoriale et promotion des langues minoritaires. Pessac, : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, p. [123]-142.                

Jordi Suïls (2007b): «Les Pyrénées et la condition minoritaire. Le discours littéraire en occitan et en catalan au milieu du XXe siècle». Dins: Jean-Pierre Amalric (dir.) (2007): Cultures et solidarités dans les Pyrénées, Tarba-Tolosa: Fédération Historique de Midi-Pyrénées, p. 359-378.

Jordi Suïls, Àngel Huguet (2007) : «La comunidad lingüística occitana de la Valld’Aran». Dins: Maria Teresa Turell (ed.) (2007): El Plurilingüismo en España. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, p. 189-211.

 

2006

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2006a): «Jusèp Condò e er aranés». Dins: Condò, Jusèp: Era isla des diamants. Vielha: Conselh Generau d’Aran, p. 9-25.

Aitor Carrera (2006b): «L’aportació de Joan Coromines a l’occità de la Vall d’Aran». Dins: Antoni M. Badia i Margarit (ed.): Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 81-105.

Aitor Carrera (2006c): «Alguns errors del Nomenclator dera Val d’Aran». Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 103, p. 38-42.

Aitor Carrera (2006d): «Diàleg transfronterer en una cruïlla pirinenca. Coincidències lexicals d’Aran i Comenge». Ripacurtia, 4, p. 55-76.

Aitor Carrera (2006e): «Sus eth Diccionari català-occità occitan-catalan de Balaguer e Pojada». De Lingua Aragonensi, 2, p. 75-90.

Aitor Carrera (2006f): «Aranés». Dins: Xosé-Henrique Costas, Iago Buerger (eds.) (2006): Homenaxe a Cunqueiro no seu XXV cabodano. Vigo: Universidade de Vigo, p. 13-15.

Isabel Grifoll (2006): «‘Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs’: Andreu Febrer i els trobadors». Dins: Trobadors a la península Ibèrica. Homenatge al Dr. Martí de Riquer. Barcelona: PAM, p. 195-221.

Jordi Suïls (2006a): «Literatura pirinenca i discurs pirinenc». IBIX. Publicació biennal de Cultura, Arts, Lletres, Música i Ciència dels dos vessants del Pirineu, 4, p. 133-148. 

 Jordi Suïls (2006b): «Miquèu de Camelat, escriptor pirinenc». Dins: Eliseu Trenc (ed.) (2006): Actes del Tercer Col·loqui Internacional de l’Associació Francesa de Catalanistes, Barcelona: PAM, p. 171 – 186.

 

2005

Articles / capítols de llibres:

Aitor Carrera (2005a): «La funció local en les formes de relatiu de la producció escrita en aranès». Estudis Romànics, XXVII, p. 133-146.

Aitor Carrera (2005b): «Jean-Claude Bouvier. Espaces du langage. Géolinguistique, toponymie, cultures de l’oral et de l’écrit». Estudis Romànics, XXVII, p. 454-459.

Aitor Carrera (2005c): «Morfologia verbal aranesa: les desinències de l’imperfet d’indicatiu». Llengua i Literatura, 16, p. 205-228.

Aitor Carrera (2005d): «Ahèrs de morfologia nominau en gascon dera nauta arribèra de Garona: un contrast entre era Val d’Aran e eth canton de Sent Biat (Estat francés)». De Lingua Aragonensi, 1, p. 7-33.

Jordi Suïls (2005a): «José Antonio Saura. Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas». Estudis Romànics, XXVII, p. 350-354.

Jordi Suïls (2005b): «Maurice Romieu, André Bianchi. La lenga del trobar / La langue du trobar. Précis de gramatica d’occitan ancian / Précis de grammaire d’ancien occitan; Maurice Romieu, André Bianchi. Iniciacion a l’occitan ancian / Initiation à l’ancien occitan. Dètz e nòu tèxtes de l’Edat Mejana comentats / Dix-neuf textes du Moyen Âge commentés». Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, CVIII.

Albert Turull (2005): «Castells: un invent català amb terminologia occitana». Sàpiens, 28, p. 15 [secció Els secrets de les paraules].